Imię i Nazwisko

Twój e-mail:

Czy na zdjęciach znajduje się dziecko/dzieci, których jestem opiekunem prawnym?

Na zdjęciach znajduje się dziecko/dzieci, których jestem opiekunem prawnym.

Czy wyrażasz zgodę na przedstawione wyżej informacje wymagane przez RODO?  Zgoda jest obowiązkowa

Zgadzam się

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Aby sesja doszła do skutku konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, dlatego niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, w tym danych zawartych w utrwalonym w czasie sesji wizerunku, w celu wykonania umowy o wykonanie sesji zdjęciowej.  Zgoda jest obowiązkowa

Zgadzam się

Wydruki, albumy, pamiątki drukowane - Będąc świadomym tego, że aby dostać gotowe zdjęcia "do ręki" konieczne jest ich wydrukowanie w specjalistycznym laboratorium, zgadzam się na przekazanie koniecznych danych osobowych, a w szczególności uwiecznionego wizerunku, do wybranego przez Administratora (czyli fotografa) laboratorium w celu wykonania wydruków.  Zgoda jest obowiązkowa

Zgadzam się

Zgoda na galerię internetową (na szajnon.pl)- Chcę móc wygodnie oglądać stworzone zdjęcia online, dlatego niniejszym zgadzam się, by fotografie pojawiły się w dedykowanej i zabezpieczonej galerii internetowej. Zgoda jest obowiązkowa

Zgadzam się

Zgoda marketingowa - Chcę w przyszłości móc dostawać informacje o ofertach, wiadomości od fotografa, które np przypomną mi o okazji do wykonania kolejnej sesji, dlatego wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przekazywanie mi informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora. Zgoda nie jest obowiązkowa

Zgadzam się

Publikacja - Jednym z elementów pracy fotografa jest pokazywanie zdjęć. Niniejszym wyrażam zgodę na publikację wizerunku uwiecznionego na fotografiach na stronie Fotografa.  Zgoda jest obowiązkowa

Zgadzam się

Publikowanie zdjęć na Facebooku i Instagramie - Wiem, że jednym z elementów pracy fotografa jest pokazywanie swoich zdjęć światu. A do tego potrzebne są zgody modeli uwiecznianych na zdjęciach. Nie mam nic przeciwko publikowaniu zdjęć z tej sesji na profilach społecznościowych fotografa, dlatego niniejszym zgadzam się na wykorzystanie wizerunku podczas publikacji zdjęć na profilach społecznościowych fotografa.  Zgoda jest obowiązkowa

Zgadzam się

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Informacje wymagane przez RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia RODO. W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Poniżej znajdziesz informacje na ten temat. Szanujemy Twoją prywatność, dane osobowe, wizerunek i zaufanie z jakimi wiąże się wykonanie sesji zdjęciowej. Wyrażając dobrowolną zgodę umożliwisz dalsze przetwarzanie (czyli między innymi obecność galerii strony szajnon.pl).Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na tej stronie.


Twoje dane zawsze były przeze mnie chronione i w tym temacie nic się nie zmieni, ale zgodnie z prawem czas na kilka formalności :)

 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe sa przetwarzane przez Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, czyli po prostu ze mną, fotografem, przesyłając wiadomość adres e-mail - kucytowska.beata@gmail.com
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy związanej z sesją. Na przykład Twój wizerunek - bez niego sesja nie byłaby możliwa.. Nie dało się na przykład zrobić sesji bez przetwarzania Twojego wizerunku. :)
 3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, laboratoria fotograficzne, inne osoby współpracujące z fotografem przy realizacji dzieła. Tylko i wyłącznie te podmioty, bez których wykonanie usługi na takim poziomie i w taki sposób nie byłoby możliwe. Szczególnie zwracana uwaga jest tu na przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Podlega ono odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.
 5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania Umowy, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie ktoś mógłby mieć do Administratora i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 6. Na każdym etapie naszej współpracy masz prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
 4. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
   

Dodatkowo:

 

 1. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie sesji, oraz w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania sesji, odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Na przykład wszelkie publikacje. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż 3 msc od wykonania umowy.
 3. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Przejdź do zgód

RODO i inne zgody

 

Aby w pełni realizować założenia RODO przesyłam informacje na temat przetwarzania przeze mnie danych, w tym wizerunku uwiecznionego na zdjęciach. Jeśli w sesji brała udział większa liczba osób, to w tym miejscu proszę wypisać ich dane, aby te informacje trafiły również do nich. Każda z tych osób osobno (w przypadku dzieci - ich opiekun prawny) wyraża zgody w swoim imieniu.


Nazywam się w nim „FOTOGRAFEM” a każdego kto korzysta z moich usług „KLIENTEM”