1. Tomasz Osiński Wójt Gminy Wręczyca Wielka
https://www.facebook.com/WojtTomaszOsinski/
https://www.facebook.com/wreczycawielkaoficjalnie

 

2. Szymon Giżyński - Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

3. Ryszard Majer - Senator RP

 

4. Robert Magdziarz - Wicewojewoda Śląski 

 

5. Mariola Wróbel - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei https://www.facebook.com/profile.php?id=100089820566055

 

6. Magdalena Kasprzak - Sekretarz Gminy Wręczyca Wielka

 

7. Marek Prubant - Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka

18.04.2023 Udział wzięli:

Zuzia panieński

Zdjęcia do akceptacji